การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [22 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 99 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [01 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [31 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 124 ครั้ง
การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของโรงเรียนในสังกัด โดย: สพป.อำนาจเจริญ [17 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 200 ครั้ง
ทดสอบ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [18 สิงหาคม 2559] เปิดอ่าน 797 ครั้ง

แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ